Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Vilka uppgifter sparar vi?

Infobill AB, som ger ut Dina Viner Nyhetsbrev, Dina Viner och Dina Viner Professional Edition, sparar i huvudsak personuppgifter så som namn, personnummer, gatuadress, postnummer, postort, telefonnummer och e-postadress. Vi sparar också uppgifter om vilket förhållande du har till oss, d v s främst vad du prenumererar på. Anledningen till att dessa uppgifter sparas är att vi ska kunna leverera vår produkt till våra kunder, nå våra kunder med erbjudanden i form av e-post och för att vi ska kunna följa bokföringslagen.

Vilka åtgärder vidtar vi som företag för att uppfylla kraven? Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi gallrar gamla personuppgifter samt informerar prenumeranter.

Endast Dina Viner (Infobill AB) och vår bokföringstjänst (Fortnox) har tillgång till prenumerant-/kunddatabasen. Vi delar inte personuppgifter till tredje man i annat syfte än att säkerställa att vår bokföring är korrekt och att våra kunder kan nås av vår produkt. Personuppgifterna får inte användas till något annat än det som är syftet med dem för oss, nämligen att Infobill AB ska kunna nå dig som kund.

Vill du som tidigare kund få dina kunduppgifter glömda/borttagna?

Enligt bokföringslagen måste bokslut och underlag sparas i 7 år vilket gör att kunduppgifter inte kan raderas, men då dessa uppgifter används endast som ett register till tidigare bokföring finns det ingen risk för dataläckage. Om du som tidigare kund önskar att inte längre få erbjudanden av oss i form av mail får ni gärna skicka oss ett mail och klargöra detta för att vi ska kunna ta bort era uppgifter.

Du har enligt lag rätt att en gång om året begära ut och få uppgifter om dig skickade till dig. Skicka i så fall ett mejl till info@aboutgreatwines.com , så kommer du att få det.